Gdy tylko dowiedzieliśmy się, w jaki sposób możemy pomóc Kubie, zaczęliśmy intensywnie go rehabilitować. Dwa razy w tygodniu jeździmy do ośrodka rehabilitacyjnego na zajęcia z fizjoterapeutą. W domu również regularnie wykonujemy z Kubą zalecone ćwiczenia ruchowe. Kuba rehabilitowany jest metodą NDT-Bobath.

MMetoda NDT-Bobath została opracowana w latach czterdziestych XX wieku przez Karel i Berta Bobathów, Czechów mieszkających w Londynie. Ich praca kontynuowana była przez dr Elizabeth Koeng i fizjoterapeutkę Mary B. Quinnton ze Szwajcarii, dzięki którym metoda ta została przystosowana do pracy z niemowlętami i jest z powodzeniem stosowana na całym świecie od początku lat 60-tych ubiegłego wieku.

NDT-Bobath to metoda, której podstawę stanowi doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka. Jest to koncepcja leczenia neurorozwojowego, polegająca na hamowaniu wzorców nieprawidłowej aktywności odruchowej i nauczaniu prawidłowych wzorców postawy i ruchu, niezbędnych do osiągnięcia samodzielności, w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one w rozwoju osobniczym. Podstawową techniką stosowaną w ramach metody NDT-Bobath jest manipulacja punktami kluczowymi wykonywana rękami terapeuty, który stale dostosowuje układ posturalny do wzorca ruchowego. „Punktami kluczowymi” określa się części ciała odpowiedzialne za układ posturalny, np.: głowę, tułów, obręcz barkową i obręcz biodrową. Daje to pacjentowi możliwość poruszania się w zakresie, kierunku czy tempie przedtem nieosiągalnym. Zasadą jest, że postępowanie neurorozwojowe wprowadza się jak najwcześniej - najkorzystniejsze jest rozpoczynanie terapii w pierwszych miesiącach życia dziecka. W trakcie terapii stosuje się różne techniki mające za zadanie hamowanie patologicznych wzorców ruchowych i stymulowanie reakcji o charakterze fizjologicznym przy unormowanym napięciu mięśniowym, tzn. zbliżonym do prawidłowego. Nauczanie sensomotoryczne powoduje, że pacjent poznając swoje ciało uczy się nim posługiwać w sposób celowy. Terapia metodą NDT-Bobath jest systemem opieki roztoczonym nad pacjentem. Zatem kieruje uwagę nie tylko na terapię, ale także uczy opiekunów codziennej pielęgnacji pacjenta, tj. sposobów noszenia, kąpania, karmienia, itd. Właściwa pielęgnacja hamuje nieprawidłową aktywność ruchową i wyzwala prawidłowe ruchy.

HIPOTERAPIA

Od marca 2012 roku Kuba uczęszcza na zajęcia hipoterapii, prowadzone przez wykwalifikowaną hipoterapeutkę, zgodnie z zaleceniami jego rehabilitanta i lekarza prowadzącego.

Hipoterapia

Hipoterapia jest formą rehabilitacji psycho-ruchowej z udziałem konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem hipoterapii obejmuje głównie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi a także korzysta w pełni z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej, prowadzona jest przez specjalistę na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. Konie stosowane w hipoterapii dobierane są starannie pod kątem pożądanych cech (przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in.: łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku. Ponadto, koń powinien być dostosowany do jeźdźca, do jego wzrostu i potrzeb rehabilitacyjnych. Jedną z najpopularniejszych ras koni stosowanych do hipoterapii w Polsce są konie huculskie.

Przekazywanie wzorca chodu

Przekazywanie wzorca chodu jest unikatowym celem hipoterapii. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest najbardziej wskazany dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie.

Zalety działania hipoterapii u Kuby: